U kunt om verschillende redenen een PayPal-account verwijderen. U heeft misschien een zakelijke rekening, maar uw bedrijf gaat failliet. Misschien gebruik je nu een andere dienst zoals Venmo of Wise. Hier hebben we stap voor stap het hele proces voor het sluiten en permanent verwijderen van een PayPal-rekening geschetst. Ik hoop echt dat de gegeven stappen u zullen helpen bij het beëindigen en verwijderen van een PayPal-rekening. U kunt echter PayPal Bellen Nederland bezoeken als u met een PayPal-vertegenwoordiger wilt spreken.